LÜTFEN DİKKAT!!!... 3.6.2019

  LÜTFEN DİKKAT!

Rabbimiz ne diyor:
"...(Nefsinizi) kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız... (Bakara 195)" buyurarak canımızı korumamızı, "Haksız yere cana kıymayınız...(İsra 33)" buyurarak da başkalarının hayatını öz canımız kadar aziz tanımamızı emretmiştir.
"Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki bakalım sabredecek misiniz! Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir."(Furkan-20)
Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyururlar: "İman, yetmiş küsur bölümdür. En yükseği Allah'tan başka ilâh yoktur demek, en aşağı seviyesi ise yoldan eza'yı; zarar verecek ve kişinin geçişine mani olacak engelleri gidermektir."(Buharı, îmân, 3)
UNUTMAYIN!: Kurallara uymaz da ölürsen; intihar etmiş; birinin ölümüne sebebiyet verirsen; katil olursun! 
www.yasarhocam.com